http://nudeworld.eklablog.com/


 

Saturday, March 18, 2017

X. 1986.

Икс / X. 1986.
 NO. Den unge Jon Gabriel er fotokunstner. Dyktig på sitt område, men hjemløs i omgang med mennesker. Som type, attraktiv nok, men egentlig redd og uten tilhørighet i verden. 13-årige Flora er i mer konkret forstand hjemløs, men nærværende og tilstede i sin kamp for å klare seg. Hun er et barn med en livserfaring alt for stor for hennes unge alder, med en ytre tøffhet og direkthet som står i kontrast til hennes spinkle skikkelse. Slik finner vår fotokunstner seg målbundet i mer enn en forstand når den lille fuglungen av et gatebarn setter sitt blikk på ham og spør om han har et sted å bo. Hun slipper inn til ham, og på sin sære måte gir han henne nærhet. Ikke med ord og væremåter - men med en plakat. Hun vil ikke hete Flora - men Kim. "Kim" skriver han ned med store letrabokstaver på en pappbit - og hun er fortapt i ham.
EN. We meet the photographer John Gabriel in his mid 20ies which coincidentally meets 13 year old Flora, which rather would like to be called Kim. She's a high risk teen going towards a possible drug abusing career, like her sister, and has run off from home and have nowhere to sleep. They start off a love affair due to her need for affection. We soon understand that it's completely OK to the parents that Flora has run off, and John Gabrel finds himself in a difficult choice between following his own or others expressions as a photographing artist.
Director: Oddvar Einarson.
Cast: Bettina Banoun, Jørn Christensen, Sigrid Huun, Hege Schøyen, Casper Evensen, Sven Henriksen, Emil Stang Lund, Trond Lybekk, Ola Solum, Are Storstein.
Norway, 1986.
Language: Norwegian.
Икс / X. 1986.
X. 1986.

No comments:

Post a Comment